Порівняй, бронюй та керуй
своїми вантажами на одній платформі

Умови використання

1. Загальні положення.

1.1. Ці умови використання є договором – договором оферти ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СІНГУЛА» (код ЄДРПОУ 44505777). Усі його умови однакові для всіх користувачів незалежно від статусу та організаційно-правової форми. Договор має юридичну силу відповідно до ст.ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України є рівносильним договору, підписаному сторонами власноручними підписами. Договор вважається укладеним в порядку ст. 642 Цивільного кодексу України та набирає чинності з моменту реєстрації Користувачем облікового запису.

1.2. Адміністрація системи (надалі – Адміністрація) – юридична особа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СІНГУЛА», код ЄДРПОУ 44505777, зареєстроване за адресою: Україна, 61052, Харківська обл., місто Харків, пров. Велика Панасівська, будинок 168, прим. 8.

1.3. Компанія – фізична або юридична особа, зареєстрована на Веб-сайті відповідно до цих Умов.

1.4. Користувач – фізична особа або працівник (керівник) Компанії (у разі, якщо Користувач є юридичною особою).

1.5. Обліковий запис – збережені в Системі дані про Користувача або компанію, необхідні для його ідентифікації (аутентифікації) та надання доступу до Системи (логін, пароль тощо).

1.6. Послуги ТОВ «СІНГУЛА» – відносяться до різних послуг, що надаються вам, що базуються на технологіях Інтернету та пропонуються через сайт https://40ft.com.ua, а також інші форми (включаючи нові, які стануть можливими завдяки майбутньому технологічному розвитку) а саме, послуги з організації доступу до онлайн-платформи, яка допомагає Перевізнику знаходити нових клієнтів та отримувати замовлення на перевезення вантажів.

2. Реєстрація користувача.

2.1. Під час реєстрації Користувач погоджується з цими Правилами і тим самим підтверджує, що ознайомився з їх умовами і висловлює згоду з усіма положеннями цих Правил.

2.2. Ви повинні зареєструвати обліковий запис для доступу і використання певних функцій Веб-сайту, таких як публікація Вантажів або Транспорту. Якщо ви реєструєте обліковий запис для бізнесу, організації або іншої юридичної особи, ви заявляєте і гарантуєте, що у вас є повноваження юридично представляти цю особу і надати нам всі дозволи і ліцензії, передбачені в цих Умовах. 

2.2. Користувач має право використовувати лише один активний Обліковий запис.

2.3. При реєстрації Користувач зобов’язується:

2.3.1. Надавати тільки достовірні дані про Користувача та (або) Компанії.

2.3.2. Не пізніше 5 календарних днів інформувати Адміністратора про будь-які зміни в складі учасників, акціонерів, керівників Компанії.

2.3.3. Інформувати Адміністратора про будь-які зміни статусу Компанії, наприклад: щодо Компанії розпочато процедуру банкрутства, Компанія визнана банкрутом, Компанія ліквідована тощо.

2.4. Заборонено реєструватися на Веб-сайті під декількома чи вигаданими іменами, псевдонімами тощо.

2.5. Ви несете відповідальність за збереження конфіденційності та безпеки облікових даних свого облікового запису і не маєте права розкривати свої облікові дані третім особам. Ви повинні негайно повідомити Адміністратора, якщо знаєте або маєте будь-які підстави підозрювати, що ваші облікові дані були загублені, вкрадені, незаконно привласнені або іншим чином скомпрометовані, а також в разі будь-якого фактичного або передбачуваного несанкціонованого використання вашого облікового запису. Ви несете відповідальність за будь-які дії, вчинені з використанням вашого облікового запису, якщо тільки ви не давали дозволу на подібні дії (наприклад, не повідомили про несанкціоноване використання або втрати ваших облікових даних).

3. Процес реєстрації та умови для Перевізника

3.1. Для отримання послуг на сайті Перевізник повинен зареєструвати Акаунт у сервісі шляхом активації функції “РЕЄСТРАЦІЯ”, вказавши про себе відповідну інформацію.

3.1.1. Інформація, яка є обов’язковою до заповнення включає: 

Ім’я та Прізвище

Адреса корпоративної електронної пошти (E-mail)

Створити пароль

3.1.2. Після надсилання такої інформації, Перевізник отримає на раніше вказану ним адресу електронної пошти (E-mail), електронний лист-повідомлення-активне посилання, з проханням підтвердити-верифікувати вказану адресу електронної пошти (E-mail). Така ж процедура може знадобитися для підтвердження-верифікації вказаного ним номера телефону.

3.1.3. Після підтвердження адреси електронної пошти, у Вашому кабінеті Вам буде запропоновано вказати наступну додаткову інформацію:

Назва компанії (для ФОП це П.І.Б.)

Код ЄДРПОУ (для ФОП це РНОКПП)

Країна реєстрації

Індекс, Місто

Адреса

Номер телефону

3.1.4. Користувачі надають свою згоду на обробку Адміністрацією персональних даних з метою здійснення прав і виконання зобов’язань, які випливають з положень цього Договору. Обробка включає, але не обмежується, збиранням, реєстрацією, зберіганням, адаптуванням, оновленням, використанням і знищенням персональних даних. Сторони повідомлені про те, що з моменту укладення цього Договору Адміністрація звільняється від обов’язку отримувати додаткові згоди Користувача на обробку персональних даних.

3.1.5. Така інформація буде використовуватися для перевірки особи Перевізника, виявлення фактів-слідів відмивання грошей, фінансування тероризму, шахрайства та інших фінансових злочинів через наш сервіс чи для інших законних цілей, заявлених нами. Ми будемо збирати, використовувати та передавати таку інформацію відповідно до нашої Політики конфіденційності. Крім надання такої інформації, ви погоджуєтеся дозволити нам вести облік цієї інформації протягом періоду п’ять (5) років після надсилання такої інформації в відповідності до глобальних галузевих стандартів зберігання даних. Ви також дозволяєте нам проводити необхідні розслідування безпосередньо або через треті осіб для перевірки вашої особи або захисту вас та / або нас від фінансових злочинів, таких як шахрайство. Інформація, яка нам потрібна для підтвердження вашої особи, може включати, крім іншого, контактну інформацію, номер телефону, посвідчення особи державного зразка, дату народження та іншу інформацію. Надаючи необхідну інформацію, ви підтверджуєте, що вона вірна та точна. 

3.1.6. ВАЖЛИВО! Натискаючи на активну кнопку-функцію “Зареєструвати” (або “Далі”), Ви погоджуєтесь з усіма умовами, викладеними в цій Оферті, а також з Політикою обробки та зберігання персональних даних.

Датою акцепту оферти Перевізником (датою укладання Договору) вважається дата реєстрації облікового запису (Аккаунта), на Веб-сайті https://40ft.com.ua

3.1.7. ВАЖЛИВО! У деяких випадках ми можемо укладати з Перевізником додатковий або окремий договір, який підписується нами та Перевізником власноруч (включаючи використання цифрового підпису). У цьому випадку умови та правила, викладені нижче, діятимуть у тому обсязі та в тій мірі, в якій вони не суперечитимуть умовам та зобов’язанням сторін, викладеним у письмовому Договорі.

3.1.8. ВАЖЛИВО! У деяких випадках ми можемо запросити додаткову верифікацію Перевізника.

3.1.9. Одному Перевізнику доступна реєстрація лише одного Облікового запису-аккаунта. Облікові записи-акаунти, технічний аналіз яких виявив їхню приналежність одному Перевізнику, визначається системою як дублюючі та блокуються автоматично.

3.1.10. Ми можемо відключити або видалити обліковий запис, якщо після реєстрації він не був підтверджений, не використовується та неактивний протягом тривалого періоду часу або якщо ми виявимо, що хтось міг використовувати його без вашого дозволу, і не зможемо підтвердити ваше право власності на обліковий запис.

3.1.11. Перевізник несе відповідальність за повноту та коректність інформації, зазначеної ним під час реєстрації на Сайті, а також за будь-які негативні наслідки недостовірної, неповної чи некоректної інформації. Перевізник зобов’язаний вказувати для свого облікового запису точну та правдиву інформацію про себе.

3.1.12. Ви зобов’язуєтесь не повідомляти третім особам логін та пароль, вказані або отримані під час реєстрації. За всі дії, що здійснюються від Вашого імені, тобто з використанням Вашого логіну та пароля, відповідальність несете виключно Ви.

3.1.13. Ви також погоджуєтесь нести одноосібну відповідальність за вживання необхідних заходів безпеки для захисту вашого облікового запису та особистої інформації.

3.1.14. Створюючи обліковий запис або купуючи послуги в нашому сервісі, Ви погоджуєтесь з тим, що:

(а) ви негайно повідомите нас, якщо вам стане відомо про будь-яке несанкціоноване використання вашого облікового запису та пароля або будь-якого іншого порушення правил безпеки;

(б) ви будете суворо дотримуватись усіх механізмів та процедур нашого сервісу, а також сервісів наших партнерів, за посиланнями представлених від нас, що стосуються

безпеки, автентифікації;

(в) ви будете робити відповідні кроки для належного виходу зі свого облікового запису в кінці кожної сесії.

3.2. Відмова від гарантій

3.2.1. Сервіс https://40ft.com.ua не є вашим агентом або радником і не має фідуціарних відносин або зобов’язань перед вами, у зв’язку з будь-якими угодами або іншими рішеннями, або діями, вчиненими вами за допомогою сервісу https://40ft.com.ua. Послуги та матеріали надаються за умови «як є» та «як доступно».

3.2.2. Жодні повідомлення або інформація, що надаються вам на сайті https://40ft.com.ua, не призначені та не повинні розглядатися чи тлумачитися як інвестиційні, фінансові, торгові поради. Якщо інше не зазначено у цих Умовах. Ви також усвідомлюєте і розумієте, що ми не можемо гарантувати і не гарантуємо, що файли, доступні для завантаження з Інтернету або з веб-сайтів, не містять вірусів або іншого деструктивного коду. Ви несете відповідальність за впровадження достатніх процедур та контрольних точок для задоволення ваших конкретних вимог до антивірусного захисту та точності введення та виведення даних, а також за підтримку зовнішніх по відношенню до нашого сайту коштів для відновлення будь-яких втрачених даних

3.3. Вирішення суперечок

3.3.1. Всі суперечки між сторонами вирішуються шляхом переговорів на принципах доброї волі. Претензійний порядок вирішення спорів є обов’язковим. Термін відповіді на претензію складає 30 робочих днів. У разі неможливості досягнення згоди шляхом переговорів, суперечки вирішуються в судовому порядку. Будь-який судовий позов або судовий розгляд, що випливають із цих Умов використання сервісу https://40ft.com.ua, або пов’язаних з ним осіб, має бути порушено виключно в Україні, хоча ми зберігаємо за собою право подати будь-який позов, або ініціювати судове розгляд проти вас, за порушення цих Умов використання, у країні Вашого проживання або будь-якій іншій відповідній країні. Ви відмовляєтесь від будь-яких заперечень проти здійснення юрисдикції над вами такими судами та проти розгляду справи у таких судах.

3.3.2. Адміністрація Сервісу не бере участі в спорах (зокрема судових) між Користувачами Сервісу, а також за участю Третіх осіб.

3.3.3. Адміністрація Сервісу не несе відповідальності за якість послуг, що надаються Виконавцями.

3.3.4. Адміністрація Сервісу не несе відповідальності за будь-які можливі збитки та/або упущену вигоду Користувачів чи Третіх осіб, завдані внаслідок використання або неможливості використання Сервісу.

3.3.5. Адміністрація Сервісу не несе відповідальності за дії Користувачів або Третіх осіб, що порушують чинне законодавство України.

3.3.6. Адміністрація Сервісу не несе відповідальності за інформацію та матеріали, що розміщуються Користувачами в рамках Сервісу.

3.3.7. Адміністрація Сервісу не гарантує, але зобов’язується докласти всіх зусиль для безпомилкового та безперервного функціонування Сервісу

3.3.8. Користувач несе відповідальність за всі дії, здійснені від імені Користувача на Сервісі;

3.3.9. Користувач несе відповідальність за якість і своєчасність виконання прийнятих у рамках Сервісу зобов’язань.

3.4. Санкції

3.4.1. Ви гарантуєте, що Ви (як фізична особа або представник будь-якої юридичної особи) не знаходитесь на території країни або не є громадянином країни, щодо якої діють відповідні торгові санкції або ембарго США або України (наприклад, Куби, Ірану, Північної Кореї, Судану, Сирії, Росії чи Криму). Ви також гарантуєте, що Ви не є особою чи організацією, внесеною до відповідного списку санкцій США, України, ЕС, ООН. Якщо протягом строку дії будь-якої угоди з https://40ft.com.ua Ви потрапляєте під таке обмеження, Ви зобов’язуєтесь повідомити про це нас протягом 24 годин, і ми маємо право розірвати будь-які подальші зобов’язання перед Вами, негайно і без будь-якої додаткової відповідальності перед Вами (але зобов’язання перед https://40ft.com.ua, що не виконані Вами, зберігаються).

3.5. Електронна взаємодія

3.5.1. Ви погоджуєтесь визнавати отримані (направлені) Документи, підписані ЕЦП, рівнозначними аналогічними документами на паперових носіях, підписаними власноручним підписом.

3.5.2. Ви погоджуєтесь та підтверджуєте, що особи, які підписали Документ, з використанням ЕЦП, уповноважених на підписання таких документів, відповідно до повноваженнями передбаченими Статутом товариства або належним чином уповноважені на вчинення таких дій.

3.5.3. Перевізник зобов’язаний інформувати Сервіс про неможливість обміну документами електронному вигляді, підписаними ЕЦП. У цьому випадку Сервіс та Перевізник здійснюють обмін документами на паперовому носії з підписанням власноручним підписом.

3.5.4. Перевізник ретельно перевірятиме зміст та дані, що є у документах, що підписуються ЕЦП. Підписання Перевізником ЭЦП документа свідчить про його поінформованість із змістом цього документа, а також про його вказівку на вчинення зазначених у ньому дій та (або) повним і беззастережною згодою на підписання відповідного електронного документа.

3.5.5. Електронний документообіг Сторони здійснюватимуть відповідно до Закону України “Про електронні довірчі послуги” № 2155-VIII, від 01.01.2023. 

4. Перевірка Користувача.

4.1. Для перевірки надійності Компанії Адміністратор залишає за собою право запитувати документи у Компанії або у Користувача.

4.2. Адміністратор залишає за собою право зв’язуватися з Компанією або Користувачами за телефоном, месенджерами, електронною поштою з метою перевірки даних Компанії або її Користувачів.

4.3. Адміністратор залишає за собою право змінювати дані, необхідні для створення облікового запису, перевірки Компанії та авторизації Користувача в Системі. Користувачеві забороняється самостійно вносити зміни в свої дані на Веб-сайті, крім доступних для редагування в профілі Компанії або Користувача.

4.4. При перевірці документів або інших даних Користувача та Компанії Адміністратор залишає за собою право будь-якої миті призупинити або заблокувати доступ до Системи Користувача або Компанії.

4.5. Ми не несемо ніякої відповідальності за підтвердження особи будь-якого Користувача. Однак, незважаючи на вищевикладене, з метою прозорості і запобігання шахрайства та відповідно до чинного законодавства ми можемо, але не зобов’язані, проводити додаткові перевірки, призначені для перевірки особистості або дані про Користувачів і перевіряти користувачів на основі сторонніх баз даних або інших джерел і запитувати звіти у постачальників послуг.

5. Захист бази даних Веб-сайту.

5.1. Заборонено навмисно порушувати роботу Системи Веб-сайту та (або) її серверної інфраструктури;

5.2. Заборонено будь-яке копіювання даних з Системи Веб-сайту, наприклад: даних Користувачів або Компанії, пропозицій вантажів та (або) транспорту, – в т.ч. програмним способом або з використанням скриптів та (або) будь-яких програмних засобів.

5.3. Заборонено поширювати та (або) передавати інформацію, яка опублікована на Веб-сайті, третім особам – в тому числі партнерам, контрагентам, друзям, родичам і т.д.

5.4. Користувачам забороняється публікувати / завантажувати на Веб-сайт інформацію протизаконного характеру або інформацію, що порушує роботу Веб-сайту.

5.5. Заборонено поширювати, розкривати третім особам, використовувати для створення інших баз даних і використовувати інакше дані з Веб-сайту.

5.6. Заборонено передавати дані свого облікового запису третім особам, іншим Користувачам, партнерам, контрагентам, друзям, родичам і т.д

5.7. Заборонено користуватися Обліковим записом іншого Користувача.

5.8. Ви особисто несете відповідальність за дотримання будь-яких законів, правил, положень та податкових зобов’язань, які можуть застосовуватися до використання вами Веб-сайту.

5.9. Адміністрація не зобов’язана контролювати доступ або використання Веб-сайту будь-яким Користувачем, а також переглядати, забороняти доступ або редагувати будь-який користувацький контент, але має право зробити це для:

– роботи, безпеки і поліпшення Веб-сайту (включаючи, крім іншого, запобігання шахрайства, оцінку ризиків, розслідування і підтримку клієнтів);

– забезпечити дотримання Користувачами цих Умов;

– дотримуватися чинного законодавства або розпорядження чи вимоги суду, правоохоронних або інших адміністративних органів або державних органів; 

– реагувати на Користувацький Контент, який Веб-сайт вважає шкідливим або небажаним;

 – з інших підстав.

6. Правила публікації Користувачем інформації на Веб-сайті.

6.1. Загальні положення.

6.1.1. Заборонено публікувати на Веб-сайті неправдиву, провокативну, загрозливу або таку, що ображає інтереси інших користувачів інформацію.

6.1.2. Заборонено використовувати в спілкуванні з іншими Користувачами і Адміністратором Веб-сайту нецензурну і лайливу лексику.

6.1.3. Заборонено публікувати інформацію, що ображає інші національності і народи, наприклад: використовувати принизливі визначення різних національностей.

6.1.4. Заборонено публічно дискутувати про продукти котрі виставлені на продаж і послуги, що надаються Системою.

6.1.5. Заборонено надавати іншим Користувачам та (або) Адміністратору неправдиву інформацію про себе.

6.1.6. Заборонено публічно обговорювати роботу і рішення Адміністрації Веб-сайту.

6.1.7. Заборонено публікувати інформацію на Веб-сайті (включаючи повідомлення між Користувачами) з метою реклами або просування суміжних по діяльності з Веб-сайтом сторонніх ресурсів: сайтів або проектів, програмних продуктів, мобільних додатків і т.д. Подібні дії трактуються Адміністратором як недобросовісна конкуренція і можуть бути підставою для пред’явлення претензій до Користувача-порушника.

6.1.8. Заборонено використовувати велику кількість знаків оклику, смайлів, спеціальних символів чи пробілів, писати тільки великими літерами.

6.2. Правила публікації пропозицій в розділі «Вантажі», «Транспорт», «Море», «Авіа».

6.2.1. Заборонено публікувати пропозиції вантажів, що належать іншим зареєстрованим на Веб-сайті Користувачам або Компаніям.

6.2.2. Заборонено публікувати або відновлювати неіснуючі пропозиції.

6.2.3. Неактуальні пропозиції необхідно негайно видалити або призупинити.

6.2.4. При публікації пропозицій заборонено вказувати в контактах телефонні номери користувачів інших Компаній або телефони незареєстрованих в Системі фізичних та (або) юридичних осіб.

6.2.5. Заборонено необґрунтовано оновлювати, дублювати пропозиції.

6.2.6. У коментарях до пропозицій вантажів і транспорту заборонено публікувати інформацію, що не відноситься до параметрів і характеристик вантажу і транспорту або повідомлення рекламного характеру (в т.ч. будь-яку рекламу Компаній і послуг);

6.3. Правила публікації пропозицій в розділі «Чат».

6.3.1. Заборонено публікувати оголошення, які мають рекламний характер, у т.ч. рекламу будь-яких компаній, продуктів, що продаються, послуг, що надаються, тощо.

6.4. Правила публікації пропозицій в розділі «Оголошення».

6.4.1. Заборонено публікувати оголошення без вказівки контактної інформації.

6.4.2. Заборонено публікувати оголошення, що не відповідають дійсності тематиці розділу і вводять в оману.

6.5. Правила публікації відгуків про Користувача.

6.5.1. При публікації відгука про Компанію або Користувача заборонено публікувати необґрунтовану інформацію та (або) інші документи, що не мають відношення до діяльності Компанії або Користувача.

7. Права Адміністратора.

7.1. Адміністратор Веб-сайту залишає за собою право втручатися в технічну структуру Облікового запису для того, щоб діагностувати будь-які порушення у функціонуванні Програмного забезпечення, а також вносити зміни та будь-яким іншим чином впливати на технічну сторону Облікового запису, щоб змінювати або відновлювати його правильну дію. 

7.2. Адміністратор Веб-сайту може видалити або заблокувати Обліковий запис або доступ до деяких або всіх Послуг будь-якому Користувачеві, дії якого порушують інтереси Адміністрації Веб-сайту або інших Користувачів.

7.3. У випадках, передбачених розділом 5 цих Правил, Адміністратор Веб-сайту залишає за собою право без попереднього повідомлення видалити, приховати або змінити на Веб-сайті пропозицію вантажу та (або) транспорту, оголошення, повідомлення чи відгук Компанії або Користувача.

7.4. У випадках, передбачених розділом 4 цих Правил, Адміністратор Веб-сайту залишає за собою право без попереднього повідомлення призупинити та / або перервати надання послуг, блокувати доступ до Веб-сайту або її окремих розділів в цілому або з певних пристроїв, блокувати IP-адресу Компанії або Користувача. Подібні дії трактуються Адміністратором як недобросовісна конкуренція і можуть бути підставою для пред’явлення претензій до порушника.

8. Відповідальність Адміністратора.

8.1. Адміністратор вживає всіх можливих заходів для забезпечення доступності Веб-сайту і не несе відповідальність за:

8.1.1. Збої в роботі Системи Веб-сайту або втрати даних Компаній або Користувачів, що виникли з причин, що не залежать від Адміністратора;

8.1.2. За відсутність доступу або неповний доступ до Веб-сайту через некоректну роботу або поломки на стороні підрядника, який надає послуги веб-хостингу та (або) розміщення серверів в дата-центрі;

8.1.3. Недоступність Веб-сайту, що спричинена некоректною роботою програмного забезпечення або технічних засобів Користувача;

8.1.4. Збої в роботі Веб-сайту в результаті форс-мажорних обставин, факторів, які не залежать від Адміністратора, включаючи несанкціоноване втручання в роботу Веб-сайту Користувачів або третіх осіб, наприклад: DDoS атаки, SQL-ін’єкції, Cross-Site Request Forgery, Man -In-The-Middle, Clickjacking, Brute Force тощо;

8.1.5. За розміщену Користувачами інформацію на Веб-сайті (наприклад: пропозиції вантажів і транспорту) і наслідки її використання Користувачами (в т. ч. При укладанні угод, підписання договорів та ін.).

8.2. Адміністратор залишає за собою право на короткий час (не більше 48 годин) обмежити доступ до Веб-сайту для всіх Користувачів з метою проведення технічних робіт.

8.3. Веб-сайт 40FT в особі Адміністратора ТОВ «СІНГУЛА» не є стороною договірних відносин, що виникли між Компаніями або Користувачами в процесі використання ними інформації, представленої на Веб-сайті.

8.4. Будучи Адміністратором Веб-сайту, Адміністрація не володіє, не створює, не продає, чи не перепродає, не надає, не контролює, не керує, не пропонує, не доставляє і не поставляє будь-які вантажі або транспортні засоби. Тільки Компанії і Користувачі несуть відповідальність за свої Вантажі та Транспорт. Адміністрація Веб-сайту не є і не стає стороною або іншим учасником будь-яких договірних відносин між Компанією і Користувачами, а також Адміністрація Веб-сайту не є власником, експедитором, брокером або страхувальником вантажів.

8.5. Адміністрація Веб-сайту не контролює і не гарантує наявність, якість, безпеку, придатність або законність будь-яких Вантажів або Транспорту, правдивість або точність будь-яких описів Вантажів і Транспорту, Рейтингів, Відгуків або іншого Користувацького Контенту, а також дії або поведінку будь-якого користувача або третьої сторони.

9. Заключні положення.

9.1. Адміністратор залишає за собою право в односторонньому порядку змінювати або доповнювати ці Правила в будь-який час. Дата останніх змін вказана на веб-сторінці цих Правил. Нова редакція правил вступає в силу з моменту публікації.

9.2. У разі зміни цих Правил Адміністратор сповіщає користувачів заздалегідь, надіславши листа на адресу електронної пошти, вказану в Обліковому записі Користувача. Повідомлення вважаються наданими Користувачеві належним чином, якщо вони були відправлені на адресу електронної пошти, вказану в акаунті Користувача.

9.3. Продовження використання Веб-сайту Користувачем після внесення змін та (або) доповнень до чинних Правил означає прийняття і згоду Користувача з такими змінами та (або) доповненнями.

9.4. Якщо користувач не згоден зі змінами та (або) доповненнями в Правилах, він зобов’язаний протягом 30 днів з дати публікації останніх змін та (або) доповнень до цих Правил повідомити про це Адміністрацію, надіславши електронного листа на електронну пошту support@40ft.com.ua з адреси електронної пошти, зазначеного в акаунті користувача.

9.5. Користувач зобов’язаний повністю ознайомитися з цими Правилами до моменту реєстрації на Веб-сайті. Реєстрація Користувача на Веб-сайті означає повне і беззастережне прийняття Користувачем цих Правил.

9.6. Ці Правила складають угоду між Користувачем і Адміністрацією Системи щодо порядку використання Веб-сайту і його функціоналу і замінюють собою всі попередні угоди між Користувачем і Адміністрацією.

9.7. Ці Правила набирають чинності для Користувача з моменту його реєстрації на Веб-сайті і діють протягом невизначеного терміну.

9.8. Незнання Правил не звільняє від відповідальності.

9.9. Адміністратор Веб-сайту може негайно, без попереднього повідомлення, припинити дію цієї Угоди та/або припинити надання доступу до Веб-сайту, якщо Користувач істотно порушив свої зобов’язання відповідно до цих Умов; Користувач порушив чинні закони, правила або права третіх осіб.

9.10. Всі суперечки, пов’язані з наданням послуг 40FT в рамках Сервісу, повинні передаватися в компетентні суди загальної юрисдикції.

blank
Цей веб-сайт зареєстрований на wpml.org як тестовий.
Перейти до панелі інструментів